TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ NINH BÌNH CHUYỂN SANG TÊN MIỀN MỚI LÀ WWW.SOYTE.NINHBINH.GOV.VN TỪ NGÀY 25/03/2014.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!